Tietosuojaseloste

 

Tämä on Halla Tuotanto Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.02.2021. Viimeisin muutos 05.02.2021.

 

Halla Tuotanto kunnioittaa verkkosivujemme vierailijoiden yksityisyyttä. Tämä tietosuojaselsota auttaa sinua ymmärtään minkälaista analytiikkatietoa me keräämme ja miten analytiikkatietoa käytetään. Varaamme oikeudet muuttaa tietosuojaselostettamme tulevaisuudessa. 

 

1. Rekisterinpitäjä: Halla Tuotanto (“Halla Tuotanto” tai “me”) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä tuotantojen läpiviemiseksi. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä.

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: 

 

Halla Tuotanto Oy

2700527-4

Kiviaidankatu 2 C, 00210, Helsinki

moi@hallatuotanto.fi

www.hallatuotanto.fi 

 

Rekisteristä vastaava henkilö: 

 

Halla Tuotanto Oy:n tietosuojavastaava

2700527-4

Kiviaidankatu 2 C, 00210, Helsinki

moi@hallatuotanto.fi

www.hallatuotanto.fi 

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus: Käsittelemme henkilötietojasi liiketoimintamme tarpeisiin.

 

Voimme käsitellä henkilötietojasi lainsäädäntöön perustuen muun muassa työnantajavelvoitteiden suorittamiseksi ja työnhakuprosessin toteuttamiseksi.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 

 • Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

 • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

 • HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 JA 24 §.

 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, palveluidemme laadun parantaminen.

 

Joissakin tilanteissa saatamme pyytää sinulta myös suostumusta tietojesi käsittelyyn.

 

4. Rekisterin tietosisältö: 

 

 • Henkilön nimi

 • Yritys/organisaatio ja asema

 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

 • Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka 

 • Verkkoyhteyden IP-osoite

 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa

 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

 • Laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Tietojen säilytysaika: Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kun ne ovat tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Evästeiden (cookies) käyttö: Sivuistoillamme käytetään Googlen evästeitä. Lisää tietoa Googlen evästeistä voit käydä lukemassa Googlen omilla sivuilla seuraavasta osoitteesta https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi.

 

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. 

 

Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi kuitenkin haitata joitakin sivustomme toimintoja.

 

Ohjeet evästeiden poistoon: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

 

Ellet poista evästeitä käytöstä, katsomme, että olet hyväksynyt evästeiden käytön.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai ETA:n ulkopuolelle. Voimme kuitenkin joissain tapauksissa siirtää tietojasi EU:n ulkopuolelle, mikäli se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai tietojen teknisen ylläpidon vuoksi, kuitenkin noudattaen aina henkilötietolain asettamia säännöksiä.

 

9. Tietoturvallisuus: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet: 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: 

 

Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. 

 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Halla Tuotannolle. Halla Tuotanto voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: 

 

Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä ja/tai peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle (“oikeus tulla unohdetuksi”), sekä oikeus kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointitarkoituksiin. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

 

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Valitusoikeus

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Halla Tuotannon henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

 • Facebook
 • Vimeo
 • Instagram
 • LinkedIn
Halla Tuotanto Oy
Kiviaidankatu 2 C, 5 krs.
00210 HELSINKI
© 2020